Welkom

Welkom op de website van uitgeverij DeNyl.

Met veel vreugde kunnen wij het nieuwe boek van Alex van Ligten aankondigen getiteld:

Bij de Jordaan: Jericho!

Onder deze titel (de slotwoorden van Numeri) verschijnt dit boek zeer binnenkort, begin december 2021. Het bevat de preken en artikelen over het boek Numeri die in de loop van het afgelopen jaar gehouden en geschreven zijn. , Van Ligten karakteriseert het boek als stiefboek. Want vergeleken met Genesis, Exodus en Deuteronomium in de christelijke traditie en Leviticus in de Joodse wereld komt Numeri er bekaaid af.
Van Ligten brengt de rijkdom van dit bijbelboek enthousiast over in zijn preken, en is in de achtergrondartikelen bezig met het ontdekken van een structuur in dit boek. Meer dan in enig ander bijbelboek staan hier verhalen, geboden, gedichten en richtlijnen voor de cultus uitbundig bij elkaar. Is het een opslagplaats voor overgebleven verhalen en restanten losse fragmenten, zoals sommige geleerden beweren? Of zit er een lijn in, een eigen geluid, een eigen boodschap?

Van Ligten komt verrassende dingen aan de weet over de functie van de lange getallenlijsten in het boek, leest het verhaal van Balak en Bileam als wijsheidsliteratuur, en ontdekt de functie van de afwisseling tussen het reisverhaal van het volk en de hoofdstukken vol geboden. Dit alles met dank aan Frans Breukelman, die bij bijbelteksten altijd als vaste vraag placht te stellen: ‘Waarom staat dit hier en waarom staat het er zó en niet anders?’
De gevarieerdheid van het boek zelf wordt nog aangevuld door een paar verhalen in Woord-voor-woord-sfeer, eentje over de slechts eenmaal genoemde bijbelfiguur On en een over Balak en Bileam, die als ‘Bal en Billy’ in het Den Haag van 2021 verschijnen.

Vanwege de coronagevaren (die in het boek ook een plaats krijgen in enig gemopper over het niet te vermijden meezingverbod tijdens de kerkdiensten) is een feestelijke presentatie van het boek helaas niet mogelijk.
Het boek is te bestellen via het mailadres van onze uitgeverij, info@denyl.nl, en nadere informatie is te lezen op onze website www.denyl.nl.

Het boek wordt fraai uitgegeven in een gebonden editie, telt 240 bladzijden en kost € 25 plus verzendkosten. Een nota vindt u bijgevoegd als het boek u wordt toegezonden.
Bestellingen kunnen vanaf nu geplaatst worden, door een e-mail te sturen naar info@denyl.nl.

Graag voeg ik hieraan wat luistermateriaal toe: Alex van Ligten in gesprek met Marco Visser voor De Nieuwe Bijbelschool.

Namens uitgeverij DeNyl,
Peter L. Westera