Alex van Ligten

Alex van Ligten (1947) groeide op in Amsterdam en Amersfoort. Hij studeerde theologie in Utrecht. In 1973 werd hij predikant in Molkwerum en Koudum, in 1978 in Sneek waar de accenten sterk lagen op de theologische vorming van de gemeenteleden in leerhuizen en diverse cursussen en de politiek-maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente. In 2013 ging hij met pensioen.

Tijdens en na de studie werd hij sterk beïnvloed door Barnard, Naastepad en Breukelman. Via het werk van Miskotte kwam hij in aanraking met wat zijn grootste joodse inspiratiebron zou worden: Franz Rosenzweig, wiens werk voor hem de toegang ontsloot naar de joodse wortels van het christendom en de inspiratie van het joodse denken voor onze wijze van geloven. Dit kreeg zijn neerslag in een aantal bijbels-theologische publicaties.

In zijn eigen Sneker leerhuis en daarbuiten is hij veel met taal en vertalen bezig geweest. Hij werkte mee aan de jongste vertaling van de evangeliën in het Fries, De fjouwer evangeeljes, vertaalde liederen voor de bundel Hoop voor alle volken en schreef o.a. voor Omrop Fryslân een aantal bijbelliedjes. Hij vertaalde het hoofdwerk van Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, was lid van de redactie van het bijbels-theologische tijdschrift Om het levende woorden en is sinds 2001 vaste gastvoorganger in de Ekklesia Amsterdam.