Boeken

Boeken en overige publicaties

Jacob & Co, preken en artikelen over Genesis 37-50 (uitgegeven bij DeNyl, 1988).

Theologische achtergrondcommentaren voor De Weg, gemeenteboek voor huis, gemeente en school (uitgegeven bij Kok in Kampen, 1990-1992).

De fjouwer Evangeeljes op ‘e nij ferfryske(i.s.m. anderen, Kristlik Fryske Folksbibleteek 1994).

Wegwijzer voor de Bijbel, een rondleiding vanuit het midden van een bijzonder boek (Kok, 1996).

Zeven liederen in Hoop voor alle volken,  zingen met partnerkerken, mondiaal liedboek (Raad voor de zending, 1997).

Licht dat in de nacht begint, overwegingen bij het boek Richteren (NCRV/Kok, 1999).

De ster van de verlossing, vertaling van Rosenzweigs Der Stern der Erlösung (Skandalon, 2000).

De vertaler over De Ster van de Verlossing (CD met interviews,  Skandalon, 2008).

Intussen is het ook weer droog geworden, de hele bijbel in zestig pauzenummers (Skandalon, 2010).

Wolk en vuur, verslag van een woestijnreis, radio-meditaties over Exodus 15-19 (NCRV/Narratio, 2011).

Vertalen van verdriet, Gideon de dichter & Gideon de richter (Skandalon, 2014), € 15,00 exclusief verzendkosten.

Bij liefde hoort een gezicht, de liedjes in de Bijbel bewerkt en van commentaar voorzien (DeNyl 2018).

Bij de Jordaan: Jericho! preken en artikelen over het boek Numeri (DeNyl 2021), € 25 plus verzendkosten

Alleen de titels Vertalen van verdriet en de nieuwe uitgave Bij de Jordaan: Jericho! zijn via onze website te bestellen. Van enkele oudere boeken is een PDF-editie beschikbaar. Hiervoor neme men contact op met de auteur via het mailadres info@denyl.nl, of tel.nr 0515 431847.