Boeken

Boeken en overige publicaties

Jacob & Co, preken en artikelen over Genesis 37-50 (uitgegeven bij DeNyl, 1988).

Theologische achtergrondcommentaren voor De Weg, gemeenteboek voor huis, gemeente en school(uitgegeven bij Kok in Kampen, 1990-1992).

De fjouwer Evangeeljes op ‘e nij ferfryske(i.s.m. anderen, Kristlik Fryske Folksbibleteek 1994).

Wegwijzer voor de Bijbel, een rondleiding vanuit het midden van een bijzonder boek (Kok, 1996).

Zeven liederen in Hoop voor alle volken,  zingen met partnerkerken, mondiaal liedboek (Raad voor de zending, 1997).

Licht dat in de nacht begint, overwegingen bij het boek Richteren (NCRV/Kok, 1999).

De ster van de verlossing, vertaling van Rosenzweigs Der Stern der Erlösung (Skandalon, 2000).

De vertaler over De Ster van de Verlossing (CD met interviews,  Skandalon, 2008).

Intussen is het ook weer droog geworden, de hele bijbel in zestig pauzenummers (Skandalon, 2010).

Wolk en vuur, verslag van een woestijnreis, radio-meditaties over Exodus 15-19 (NCRV/Narratio, 2011).

Vertalen van verdriet, Gideon de dichter & Gideon de richter (Skandalon, 2014), € 15,00 exclusief verzendkosten.

Bij liefde hoort een gezicht, de liedjes in de Bijbel bewerkt en van commentaar voorzien (DeNyl 2018), € 17,50 exclusief verzendkosten.

Beide laatste titels zijn via onze website te bestellen. Voor de overige titels is informatie beschikbaar via tel.nr 0515431847.