Uitgeverij DeNyl

DENYL is de naam van de uitgeverij van Alex van Ligten. Hij schrijft  over de naam en de voorgeschiedenis het volgende:

HOE DE NIJL DENYL WERD

In de musical Joazef Master Dreamerzong de farao van Egypte zijn droom van de zeven magere en zeven vette koeien. De eerste regel van zijn lied luidde: ‘Ik wie oan’t kuierjen by de Nyl’.

In het kielzog van de musical maakte ik in 1988 een boek van mijn preken over de Jozefverhalen uit Genesis 37-50, Jacob & Co.

Voor dat debuut bedacht ik de naam van mijn huisuitgeverij, DeNyl. Daarna kreeg ik de smaak te pakken van het maken van boeken en boekjes. Ik bundelde bij het leven en DeNyl – waar ik dus tijdens mijn faraoschap in de droom langs gekuierd had – werd de uitgeverij voor het vele cursusmateriaal van het Leerhuis Sneek en voor de op schrift gestelde lezingen en inleidingen.

Tot nu toe staan er ruim zeventig titels genoteerd. Eh, ze ‘zitten in het fonds’, heet dat bij ons uitgevers. Het is een nogal eenzijdig uitgeverijtje, want tussen de lange rij eigen werkstukken vinden we slechts eenmalig Pinchas Lapide en Ton Veerkamp. Adri Sevenster en Gert Toes verschijnen eveneens eenmalig als co-auteurs. Overige publicisten heten Gideon van Ligten en Inga van Ligten-von Westrell. Als ik net als andere uitgeverijen een dag voor mijn auteurs zou willen beleggen, kom ik met een tripje naar het kerkhof van Molkwerum en de Nieuwe Oosterbegraafplaats al een heel eind.

De huisuitgeverij raakte op de achtergrond toen Jan de Vlieger langskwam, die met zijn uitgeverij Skandalon begonnen was – een echte, in tegenstelling tot DeNyl. Hij nam het op zich mijn vertaling van Rosenzweigs grote werk uit te geven. In 2000 verscheen De ster van de verlossing. Het was Jans eerste grote, echte klus. De mijne ook.

Tien jaar later verscheen bij Skandalon Intussen is het ook weer droog geworden, een prékenbundel die succes had – je houdt het niet voor mogelijk.

In 2014, een jaar nadat mijn zoon Gideon was overleden, wilde Jan mijn boek over de twee Gideons (de bijbelse figuur en mijn lieve zoon) uitgeven. Dat gebeurde. Het maken ervan, in goede samenwerking met een kundig redacteur, was een vreugdevolle bezigheid. Maar de verkoop van Vertalen van verdriet stelde me toch wat teleur. 

In het voorjaar van 2018 was het (eerste, ruwe) manuscript van een nieuw boek klaar. Jan de V. reageerde enthousiast, maar tot een uitgave wilde Skandalon niet overgaan. Dus ging ik zelf aan slag en liep zo weer te kuieren bij DeNyl.

Bij liefde hoort een gezicht ging het heten, en zoals bij liefde een gezicht hoort, hoort bij een boek een uitgever. Vandaar dat https://denyl.nl in de lucht kwam met een bijpassend mailadres: info@denyl.nl
Het kwam in november 2018 op de markt en was in korte tijd, na een al spoedig noodzakelijke tweede druk, snel uitverkocht.

In 2021 vertaalde en bepreekte ik met steeds meer plezier (vanwege mijn eigen ‘ontdekkingen’ en het vinden van een structuur – die ik in geen enkel geëerbiedigd commentaar tegenkwam –) het boek Numeri. Tegen het einde van de serie preken leek het mij mooi om die met een aantal artikelen die ik tussendoor schreef, te publiceren. Nu, tegen het eind van het kalenderjaar, is het zover. We laten Bij de Jordaan: Jericho! voor de feestelijkheid verschijnen met een luxe harde kaft.

‘Waarom wacht je niet een paar weken?’ vroeg een bij de uitgave betrokkene mij, ‘dan staat er een fris jaartal boven, en dan kan het langer mee. Nu is het binnen een paar weken al een boek van vorig jaar.’ Hoe plausibel dit ook klinkt, ik heb er toch voor gekozen om het in 2021 uit te geven. Precies honderd jaar nadat Rosenzweigs Stern op de markt kwam. Een mens zoekt zo zijn eigen ijkpunten en mijlpalen….